YEAR
DISTRICT CHAIRMAN
DISTRICT SECRETARY
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
Prof. Roushanara Rahman
Majeda Haque
Naseem Huq
Asma Abbasi
Bulbul Alam
Dilruba Ahmed
Farhat Rahim
Late Lutfa Kamal
Munira Khan
Lutfa Islam
Zeenat Akhand
Dr. Shireen Huq
Rahima Asafzah
Mahmuda Siddiqi
Nazneen Mahbub
Ferdausi Rahman
Rosy Ahad
Ranu Hafiz
Saiyidah Hafsa Alamgir
Samsi Ara Salam
Nur Ayesha Chaklader
Razia Sultana
Sophia Kabir
Shamsun Nahar Masud
Naz Afreen Rahman
Tahera Muzaffar
Akhter Jahan
Suraiya Alam
Hosne Ara Chowdhury
Nahid Nawaz
Mariam Begum
Farida hashem
Nayar Islam
Naima Shakhawat
Momtaz Mahal Ranu
Monowara Rahman
Rehana Jalal
Wahida Nazrul
Dilruba Ahmed
Farhat Rahim
Late Lutfa kamal
Dr. Shireen Huq
Lutfa Islam
Zeenat Akhand
Rahima Asafzah
Inu Shamsuddin
Shaheen Zaman
Mahmuda Siddiqi
Nazneen Mahbub
Samsi Ara Salam
Ranu Hafiz
Saiyidah Hafsa Alamgir
Sophia Kabir
Nur Ayesha Chaklader
Dr. Aysu M. Emdad
Dr. Firoza Begum Emily
Akhter Jahan
Naz Afreen Rahman
Shamim Ara Siddiqi
Hosne Ara Chowdhury
Suraiya Alam
Lovely Bayzied
Nahid Nawaz
Farida Hashem
Mariam Begum
Nayar Islam
Momtaz Mahan Ranu
Yasmeen Alam
Shamsunnahar Hoque
Shamsunnahar Hoque
Shahina Rafiq
Shahina Rafiq